proza van Kunstenaar Peter Paulusse

135 cm / 12+

Tekst en prent J.P. Paulusse 1927

Bovenmeester te Leiden.
De ontwerper van de taalmethode “TAAL”
Hij liet vijf huizen na.
Jo Ha la la. Van di-sa sa.
 
Als Ko van Joas te paard rijden gaat,
dan is de duvel los.
Dan schokt de aarde wijd en zijd.
Jo Ha la la. Van di-sa sa.

Als het stormt en weerlicht in de nacht,
dan rijdt hij door de nacht.
Want alles heeft hij in zijn macht
en dient zijn tocht.
Jo Ho la la. Van di-sa sa.

De weduwen wuiven dansend rond.
Al in de maneschijn.
Op die feesten in die nachten
speelt hij op zijn violien.
Jo Ha la la. Van di-kom sa.

Dus als je Ko van Joas tegenkomt,
ga dan gouw naar huis.
Doe je luiken snel op slot.
Want Ko die is niet pluis.
Jo Ho la la. Van di-kom sa.