proza van Kunstenaar Peter Paulusse

135 cm / 12+

Met conditie strijden voor de macht van de verbeelding.
Waar kan de kunstenaar zijn kunstje kwijt?

Of moet ik vissen vangen uit een biertapkraan?
Moet ik een vreemde kostganger worden?
Moet ik kolenschepper worden op de grote vaart?
Van kabouters slaven maken?
Varen met op elk dek een kapelmeester?
Zal ik lustenhouwer worden?
Of schapendriften temmer worden?
Moet ik boeien maken van pek en veren?
Van de klepper de klep. Ola. Olé.
De zaligheid in vuur en vlam.
Noodlot en tragiek en troost.
De drie eenheid van godin Ibis.
Moet ik oranjebranie slipjes maken?
Met reus Acar de fado zingen?
De zaligheid troosten?
Het noodlot verslaan?