proza van Kunstenaar Peter Paulusse

180 cm / 16+

Sofhia en Brigitte op hun mooist
Ik zit op het sterrenmos in het pruimenbos.

Wonderwel ineens zit ik met Orgine Oker
onder de heilige soeteboom.
Omringd door anemonen en kuifeenden
tjotter ik naar hartelust
in de schaduw van de Oostdijk.
Wij krijgen woordenbrij over E.O. en Mao en Tao.
Zij ziet in mij geen …
Ivanhoe en “the Saint” en 007... tegelijk.

Ik ben meer mens geworden.
Ik snap meer van rood en geel en blauw.
Het zwart van de mythen en de sagen.
Wat er gebeurde met Kain en Abel
op de erfrechtweide.
Een volk boven alles. Een andere uitverkoren.
God weet niet meer dan wij mensen weten.
Oordeel niet opdat jij niet beoordeelt wordt.
De mens is mens en zoekt zijn aard.
Mijn religieuze kleine vrienden en mijn heilige ridder
en mijn geheimagent en mijn partijleider zoeken mee.