werk van Kunstenaar Peter Paulusse

 

Koop een huis

Bouwtekeningen met begeleidend schrijven, prijs in overleg.
Ir. Paulusse is naast kunstenaar, architect en stedebouwkundige.
U kunt hier bouwtekeningen bestellen van een milieuvriendelijke atelierwoning met een eigen ecosysteem, gebouwd met lokale bouwmaterialen. Opvallend zijn de zonnepanelen op het Zuiden, en de lichtinval in het atelier vanuit het Noorden, wat voor egaal licht zorgt.
Een prachtige, milieuvriendelijke woon- en werkruimte, gebaseerd op zelfbepaling en onafhankelijkheid!
De ontwerpen zijn gebaseerd op een maatsysteem van 30x30 cm.

Koop een huis!

Koop een huis

Naar uw smaak ontworpen. Aanpasbaar in de tijd. Met zacht licht uit het noorden. Goed bereikbaar. Levend van de zon. Huize 'Puur Pigment'.

 

1. Bouwen van voor de oorlog volgens mijn grootvader J.P. Paulusse

Toen de heer Meijer ging rentenieren besloot hij een aardig huis te laten bouwen. Zijn vrouw geeft er de voorkeur aan bij een grote stad te wonen. Ook de heer Meijer houdt wel van de gemakken die een stad biedt. Eindelijk doet zich een gelegenheid voor. Het echtpaar en koopt een stuk grond. Hij wendde zich tot een architect. Deze zal hem met raad en daad terzijde staan. Die maakte voor hem een schetstekening en eindelijk werden ze het eens. Hierop vervaardigde de architect een uitvoerige tekening en maakte een bestek. Deze werden door hem ingezonden bij het bouw- en woningtoezicht. Toen de goedkeuring was afgekomen plaatste hij een advertentie in het lokale dagblad. Van een viertal aannemers kwamen inschrijvingen binnen. Het werk werd gegund aan de laagste inschrijver. Deze kon nu beginnen, maar niet voor een ambtenaar van het bouw- en woningtoezicht de rooilijn had uitgezet. Dat is de lijn, die aangeeft, waar de voorkant van de voorgevel komt.

Het leggen van een fundering eist de grootste zorg. Men kan uit verschillende soorten een keus doen, doch zeer vaak wendt men het zgn. stortbeton aan. Nadat de sleuven zijn gegraven komt de betontimmerman, die de bekleding moet aanbrengen. Dit is een vrij lastig karwei en vordert veel handigheid. Immers, als de timmerman een plank schuin afzaagt, dient hij er zorg voor te dragen, dat de zaagsnede volkomen zuiver is, want hij mag geen schaaf of beitel gebruiken. Men stelt de schotten volgens een draad die over de bouwplanken zijn gespannen. Door middel van schoren zorgt men ervoor, dat ze loodrecht blijven staan bij het storten. Na het storten van de fundering wachten we een week, in welke tijd het beton voldoende verhardt. Daarna wordt de bekisting weggenomen en het beton met een schaafje wordt schoongemaakt. Hierna volgt het stellen van de profielen. Enz, enz..

 

2. Bouwen voor de toekomst door professor N. Habraken.

HabrakenBouwen voor de toekomst

In een dragerstad wil zich een echtpaar vestigen. Zij vinden daartoe bouwruimte in een drager waarin zij hun woning kunnen laten samenstellen. In deze bepaalde drager ziet de betrokken ruimte er als volgt uit.
De drager bestaat uit een betonconstructie van zich door de stad voort slingerende vloeren boven elkaar. Tussen deze vloeren bevinden zich naast elkaar de woningen. Een strook aan één zijde blijft vrij als loopgalerij die de, op regelmatige afstanden geplaatste, vrijstaande trappenhuizen en liftkokers verbindt. Tussen twee van dergelijke vloeren bevindt zich een open ruimte die kort geleden door een nu afgebroken woning werd ingenomen. Deze ruimte is dus boven en onder begrensd door dragervloeren en links en rechts door blinde muren van woningen. Aan de galerijzijde is niets. Daartegenover evenmin; open gaten die straks gevuld zullen worden.

Deze plaats bevalt het echtpaar om verschillende redenen. Zij besluiten om daar een woning te laten construeren. Daartoe raadplegen zij de gegevens, reclames en etalages van verschillende grote fabrikanten die dragerwoningen maken. Op grond van breedvoerige overwegingen doen zij een keus en stappen een toonzaal binnen waarin het fabrikaat van hun keus te zien is. Met behulp van de vertegenwoordiger van deze firma wordt een doelmatige indeling van de woning vastgesteld. Omdat de dragers reeds lang gemeengoed zijn en de techniek van de dragerwoning geheel geperfectioneerd is zal de woning waarover het verhaal gaat geheel uit geprefabriceerde elementen samengesteld worden.
De vertegenwoordiger nodigt onze klanten uit om over twee weken terug te komen. Dan zal de woning ter goedkeuring in de toonzaal te bezichtigen zijn. Daar zien zij dan op het beloofde tijdstip een model op ware grootte van hun woning opgesteld. Zij lopen in de woning rond, beproeven ramen en deuren, bezien keuken en badkamer, schatten de bruikbaarheid van de kamers en kasten. Nadat nog enige veranderingen zijn aangebracht wordt de koop gesloten. De fabrikant transporteert de onderdelen naar de drager waar de woning in korte tijd definitief gemonteerd wordt. De gemeente sluit de aan - en afvoerleidingen van de woning voor water, elektriciteit en gas aan op de hoofdleidingen die zich onder de vloer van de openbare galerij bevinden en de kopers kunnen de nieuwe woning betrekken.

 

3. Hoe het bouwen anno 2010 had moeten gaan!

bouwen

Nu weten we uit onderzoekerervaring dat talloze vormen mogelijk zijn, zowel in hoogbouw als in laagbouw. De vorm en uitvoering van de drager kan alleen worden geboren uit de sociale, economische en technische gegevenheden én een concrete problematiek. Juist dragers zouden wel eens de opening kunnen bieden tot het zozeer gewenste stedelijk wonen in laagbouw bij grote dichtheid.
De dragerutopie. Lange slingerende constructies van beton, baksteen, hout en plastic liggen tussen groengebieden met onder de grond de auto. In deze groene tuinen ontmoetingsplekken voor volwassenen, hangplekken voor pubers en speelplekken voor peuter en kleuters. Veilige en intieme plekken gevormd door laagbouwdragers. Uit de wind, regen en sneeuwvlokjes.

Het echtpaar heeft om bepaalde redenen een plaats om te wonen gekozen in de dragerutopie.
Zij raadplegen op het wereldbrein de gegevens, de reclame, de technische mogelijkheden om de woning in de tijd en smaak aan te passen, via het net overleggen zij met de buren en andere betrokkenen over de harmonie of disharmonie in de nieuwe gevels. Op grond van deze n nog andere breedvoerige doen zij een keus en gaan naar de webtoonzaal binnen waarin het fabricaat van hun keuze te zien is. In samenwerking met een deskundige vormgever van deze firma wordt met 3D computerprogramma's een doelmatige indeling van de woning vastgesteld. Deze wordt met een beamer 1:1 geprojecteerd op het scherm van het echtpaar.
Het echtpaar trekt er twee weken vooruit om met regelmatig overleg met de vormgever, de buren, hun kinderen en oma een definitieve keuze te komen. In die tijd lopen zij virtueel rond, beproeven ramen en deuren, bezien keuken en badkamer, de aparte unit van oma en schatten de bruikbaarheid van de kasten in. De fabrikant transporteert de heel perfecte, geprefabriceerde onderdelen naar de drager waar de woning in korte tijd met gezang en levensvreugd in elkaar gezet wordt. Alles wordt aangesloten en ieder leeft lang en gelukkig.

Toen kwamen de banken, makelaars, aannemers, koppelbazen, projectontwikkelaars en de vrije markt ideologen en toen was er een schaarste aan dragers.

 

5. De interactieve CD "Bouwen zonder grenzen"

interactieve CD

U kunt de interactieve CD "Bouwen zonder grenzen" hier volledig downloaden en daarna branden. Klik hier om het .iso bestand van 290 Mb te downloaden. U kunt het met vrijwel elk brandprogramma op een lege schijf zetten. (downloadtime bij een telefoonmodem: ongeveer 12 uur! Bij Hdsl: 14 minuten)
Bij het aanklikken van de stripfiguren op de verscheidene prenten verschijnt er een magazijn met gebouwen, stripfiguren of dingen. Deze kunnen worden verzameld in de vrachtwagen. Links onder. Wilt U verder gaan dan klikt U weer op OK. U kunt bij de volgende prenten wederom uw magazijn vullen. De volgorde van verzamelen bepaald voor en achtergrond. De laatst verzamelde objecten staan op de voorgrond. Wilt U gaan bouwen, dan klikt U weer op de vrachtwagen en uw verzameling bouwstenen, stripfiguren en dingen worden zichtbaar. U kunt beginnen met plakken en componeren. Bij elke plaat is een verhaal en U kunt de plaat en vanzelfsprekend ook uw eigen creatie printen. Rechts boven kunt U ook informatie krijgen.
Als U de tekst hebt gelezen of beluisterd dan klikt u op OK.

 

6. Uitleg van materialen en bouwen uit de Inburgeringscursussen I en II.

4. Hout is een natuurlijk product.
5. Baksteen is een kunstproduct.
14. Bij de boer.
26. Van kaars tot gloeilamp.
27. Elektriciteit.
12. Beton is een kunstproduct.
13. De houtzagerij.
14. Het maken van schilderskwasten.
15. Hout.
16. Bij de schilder.
17. De architect.

Einde

Van de commune van Peter Paulusse. Klik hier